Намериха извънземен камък в Египет

Мистика
15:00 - 27 Юни 2022
4455
Намериха извънземен камък в Египет

Свръхновите са звездни експлозии във Вселената. Въпреки че учените са прекарали години, изучавайки много от тях, те може би току-що са намерили осезаемо доказателство, че изключително рядка супернова се е случила. Изследването е публикувано в Icarus.

Откритието документира извънземен камък Хипатия, който е открит в Египет през 1996 г. Учените от Йоханесбургския университет смятат, че тази скала е от тип la supernova, рядка експлозия, която се случва, когато звезда плътно бяло джудже поглъща друга поради нейния химически състав и моделиране.

За да направи своето откритие, екипът изследва 17 различни цели върху малките проби от Hypatia. Те успяват да проследят произхода на скалата въз основа на ниските нива на силиций, хром и манган, което им помага да разберат, че произходът й е извън вътрешната Слънчева система.

„Ако тази хипотеза е вярна, камъкът Хипатия ще бъде първото осезаемо доказателство на Земята за експлозия на свръхнова тип Ia“, казва Крамърс.

„Може би също толкова важно, това показва, че отделен аномален прах от космоса може действително да бъде включен в слънчевата мъглявина, от която е формирана нашата Слънчева система, без да бъде напълно смесен с нея.

След проучване на скалните фрагменти чрез химичен анализ, екипът отбелязва, че този камък вероятно идва от родителско тяло – небесна маса, която създава метеорити – която е съществувала около времето, когато е създадена нашата Слънчева система.

„В известен смисъл бихме могли да кажем, че сме хванали експлозия на свръхнова в действие“, каза Ян Крамерс, геохимик от Йоханесбургския университет, обяснявайки, че газовите атоми от масивната експлозия вероятно са били уловени в околния прахов облак, което в крайна сметка формира родителското тяло на Хипатия.

Въпреки че има шест елемента, които не съвпадат съвсем с модела на свръхнова, изследователите все още вярват, че камъкът идва от експлозия на звезда на бяло джудже, тъй като много от елементите са еднакви.

„Тъй като звезда бяло джудже се образува от умиращ червен гигант, Хипатия би могла да наследи тези пропорции на елементите за шестте елемента от звезда червен гигант“, каза Крамърс. „Това явление е наблюдавано при бели джуджета в други изследвания.