Окончателно отказаха регистрация на партията на Слави

Решението за "Няма такава държава" не подлежи на обжалване

Новини
15:31 - 21 Януари 2020
2554
Окончателно отказаха регистрация на партията на Слави

Върховният касационен съд отказа да регистрира партията "Няма такава държава", създадена от Слави Трифонов.

С Решение от днес, постановено от тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС), се потвърждава решението на Софийския градски съд (СГС) от 06.12.2019 г., с което се отказва регистрация.

Решението не подлежи на обжалване.

Отказът е мотивиран с нарушаване на забраната по чл. 5, ал. 1, пр. 1 от Закона за политическите партии, според който политическите партии не могат да използват в своите символи герба или знамето на Република Българи.

Прието е, че символът на партията по начина на словесното му описание в Устава й – „отворена човешка длан в син цвят, в която са интегрирани цветовете бяло, зелено, червено“, допълнително изяснен с негово графично изображение, не опровергава породеното от вида му съмнение, че е използвано националното знаме.

Върховните съдии сочат, че в последователната и непротиворечива до момента практика на ВКС, свързана с приложението на въпросния член от Закона за партиите, самото формално използване на съществените елементи и цветове на националния герб и знаме, в комбинация, която обуславя значително сходство с тях, също съставлява нарушение на закона.

"Доколкото отказът за регистрация не е твърде драстична мярка, както изрично се посочва и в практиката на Европейския съд по правата на човека, не би могло да се счете, че не съществува достатъчна причина по критериите на чл. 11 от ЕКПЧ, за да се откаже исканата регистрация", пише още в мотивите си ВКС.