След години чакане: Разрешиха кръстосаното донорство

Вече е възможен и внос на бъбреци, черен дроб и сърце от страни извън ЕС

Новини
18:33 - 04 Юни 2020
733
След години чакане: Разрешиха кръстосаното донорство

Народното събрание разреши кръстосаното донорство. Това стана с приемането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в който бяха променени и разпоредбите в Закона за трансплантацията на органи, тъкани и клетки.

Така се разширява кръгът от лица, които могат да изразят воля за донорство с роднини по сребърна линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването.

Регламентира се и извършването на "кръстосано донорство". С приетите промени се дава възможност, освен един от чифтните органи или част от самовъзстановяващ се орган, да бъде трансплантирана и матка от жив донор.

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" ще осъществява контрола на вноса, износа и обмена на органи. Агенцията ще разглежда заявленията на лечебните заведенията и представените от тях документи за осъществяване на внос или износ. Предвидено е органът по контрол да издава разрешение за внос по образец или съответно да прави мотивиран отказ в срок, съобразен с исхемичното време на органа, но не по-дълъг от 24 часа от подаването на заявлението.

Регламентира се вносът на органи за трансплантация от трети страни при условия на сключени от България договори, както и обменът с държави членки на ЕС и Швейцария. Сътрудничеството с европейски организации за обмен на органи, се предвижда това да става при сключване на споразумение с Изпълнителна агенция "Медицински надзор".