ВАЖНО! БНБ публикува таксите на банките (ДОКУМЕНТ)

Ексклузивно
13:57 - 26 Февруари 2021
5704
ВАЖНО! БНБ публикува таксите на банките (ДОКУМЕНТ)

Българската народна банка (БНБ) публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции.

Това се случва на основание на чл. 120, ал. 6 от Закона за платежните услуги и платежните системи и чл. 35, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти.

Само преди дни стана ясно, че за 2020 г. трезорите са спечелили над 1 милиард лева само от такси и комисионни!Общите им приходи от такси са 1,237 млрд. лв., като намаляват с 6,5% спрямо предходната година, пише в редовния бюлетин на Асоциацията на баните в България. В същото време разходите на банките за такси и комисиони се понижават с 8,2% до 198,4 млн. лв. В резултат нетният доход на банките в страната от такси през 2020 г. е 1,039 млрд. лв., или с 67,7 млн. лв. (-6,1%) по-малък от предходната година.

Свиването на приходите на банките от такси се дължи на намалената икономическа активност в страната заради мерките срещи Covid-19. Ниските лихвени проценти и по-бавният ръст на заемите заради пандемията намаляват и приходите на банките от лихви. През 2020 г. приходите им от лихви намаляват с 29,7 млн. лв. (-1%) до 3 млрд. лв. Същевременно разходите за лихви възлизат на 353,1 млн. лв., като нарастват с с 23,4% на годишна база. Основната причина за това е увеличението на депозитите в банките. В резултат нетният доход на банките в страната от лихви намалява с 96,7 млн. лв. (-3,5%) до 2,649 млрд. лв.


На фона на намалените приходи от такси и лихви, административните разходи на банките, към които влизат и заплатите на персонала, през 2020 г. нарастват с 0,8% и достигат 1,677 млрд. лв. Печалбата на банките през четвъртото тримесечие на 2020 г. е само 113,4 млн. лв., което е с близо 72% по-малко спрямо същия период на предходната година (404,7 млн. лв.).

ЛИНК КЪМ БНБ С ДОКУМЕНТА