Времето не съществува

Американци доказват, че то е илюзия

Мистика
15:41 - 19 Февруари 2020
7582
Времето не съществува

Една от последните теории на учени-физици е, че времето не съществува. Всъщност, това е теория, която в древността на Изток е била общоприета, а през 20 век Алберт Айнщайн обявява: "Времето не съществува, ние го създадохме". Съвременните колеги на откривателя на Теорията на относителността потвърждават казаното от него.

Макс Тегмарк, физик от Масачузетския технологичен институт, казва, че човечеството живее с илюзията, че миналото вече е минало, бъдещето не съществува и всичко се променя. Всичко, с което човек е наясно, е обичайното текущо състояние на мозъка и единствената причина, поради която е сигурен, че съществува, са спомените му.

Британският физик Джулиан Барбър, автор на няколко публикации по темата за времето, е напълно съгласен с заключенията на Тегмарк. Според Барбър през целия си живот ние се носим през събитията от ново време. Те може да са различни. Това може да се представи като пейзаж или определена държава. Всяка точка в тази страна е „сега“ и може да се нарече Платония, тъй като тя съществува извън времето и е формирана от съвършени математически правила, по които се формират известните Платонови тела.

Барбър смята, че единственото доказателство за изминалата седмица е човешката памет. Например, камъните и вкаменелостите са единственото доказателство за миналото на нашата планета. Това обаче са само сравнително стабилни структури, които се съхраняват под формата на минерали и които в момента обмисляме. Всъщност всичко, което имаме, са „записи”, които съществуват в момента, убеден е ученият.