Здравни медиатори вече могат да помагат на лекарите

Тютюнопушенето в болниците ще се наказва с глоба от 300 до 500 лева

Здраве
14:40 - 23 Юли 2019
1406
Здравни медиатори вече могат да помагат на лекарите

Здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ от днес може да се подпомага от здравни медиатори. Това става ясно от обнародваните в Държавен вестник промени в Закона за здравето.

Предстои министърът на здравеопазването да определи с наредба изискванията за дейността на здравните медиатори. Дейността медиаторите може да се подпомага и от юридически лица с нестопанска цел с доказан опит в съответната област при условия, по ред и критерии, определени с наредбата. Включването на медиаторите в Закона за здравето осигурява устойчивото развитие на професията.

В момента у нас работят 245 здравни медиатори в 130 общини, като дейността им се основава на Стратегията за ромското включване, разписана до 2020 г.

С публикуваните днес промени са регламентирани и санкциите за допускане на тютюнопушене на закрито. Така -  който допусне тютюнопушене в управляван от него обект, ще се наказва с глоба от 300 до 500 лв., с имуществена санкция от 1000 до 1500 лв., когато нарушението е извършено от едноличен търговец, или с имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., когато нарушението е извършено от юридическо лице.

Запазва санкцията за конкретния нарушител, но ангажимент има и собственикът на заведението.