ЦИК с мерки в подкрепа на гласоподаватели с увреждания

Здраве
10:14 - 02 Октомври 2023
977
ЦИК с мерки в подкрепа на гласоподаватели с увреждания

Централната избирателна комисия предприема организационни мерки, за да улесни избиратели със зрителни и двигателни увреждания, така че да могат да гласуват на 29 ти октомври. Тези избиратели ще могат да отидат в избрана от тях подходяща секция и с придружител, ако не могат сами да извърши необходимите действия при гласуването.

Централната избирателна комисия напомня, че неграмотността не е основание за гласуване с придружител, но когато избирателят може сам да гласува, придружителя се допуска само до паравана или преградата за гласуване с устройство, след което се оттегля.

Когато увреждането на позволява на избирателят да се подпише в полето за подпис, това прави член на комисията. Общинските администрации, съгласувано с общинските избирателни комисии, осигуряват при възможност пред избирателните секции, предназначени за тези хора, поставянето на аудиоплеър или Брайлов шаблон със списък на кандидатските листи и партиите, коалициите и Инициативните комитети.

Не по-късно от 21 октомври трябва да се оповестят и по подходящ начин чрез медиите къде се намират секциите, определени за хора с увреждания, както и телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които те могат да правят заявки за помощ в изборния ден.

Ще се осигуряват и достъпни места за паркиране на автомобил на избирател с увреждане до сграда, където има подходяща секция. Ще се изграждат и временни рампи с наклон не повече от 5 процента. Зад параваните за гласуване плотовете не могат да са по-високи от 85 сантиметри. Това важи и за плотовете, на които ще се поставят машините за гласуване.