Европа се готви за глобална катастрофа

Специален фонд дава 17,5 млрд. евро

Актуални новини
09:00 - 03 Август 2021
5025
Европа се готви за глобална катастрофа

Европейската комисия разработва насоки за бизнеса в Общността с цел подготовка за предстоящата глобална катастрофа, съобщава Ройтерс. На първо място трябва да започне проверка на пътната и енергийна инфраструктура, за да се установи дали съоръженията отговарят на изискванията за безопасност в условията на изменение на климата.

Само ако се даде категоричен положителен отговор за безопасността на тази инфраструктура, държавите членки ще могат да получат допълнителна финансова подкрепа за развитие от специалния фонд на ЕС в размер на 17,5 милиарда евро.

Строителите на пътища, железопътни линии и електроцентрали трябва да гарантират надеждността на проектите в условията на наводнения и опустошителни суши. Дават се предписания точно какви изисквания трябва да спазват фирмите и какво оборудване да използват за борба с последиците от изменението на климата. Предприятията трябва да вземат предвид възможните рискове, свързани с изменението на климата в бъдеще. Ако бъдат идентифицирани „слаби места“, трябва да се направят корекции при изграждането на пътища, мостове и енергийни обекти.

Необходимо е да се повиши тяхната устойчивост на високи температури, да се създадат аварийни системи за реагиране в случай на наводнения. Съгласно изискванията на ЕС преди стартирането на нов проект компаниите трябва да изчисляват количеството емисии парникови газове, за да проверят неговата приемливост и съответствие с климатичните цели за нулево замърсяване до 2050 г.

Европейската комисия прие тези препоръки на фона на катастрофални наводнения в Северозападна Европа през юли. Членове на Комисията подчертаха, че дори най-богатите държави не са готови за глобално затопляне. Екстремните наводнения в Германия и Белгия доведоха до стотици смъртни случаи и сериозни наранявания. Проливните дъждове и лошото време породиха огромни икономически загуби поради нарушаване на световните търговски вериги за доставки.