Горанов: Комисията по хазарта е извършила 3137 проверки от 2015 до края на 2019 г.

Икономика
11:44 - 29 Май 2020
645
Горанов: Комисията по хазарта е извършила 3137 проверки от 2015 до края на 2019 г.

Изготвянето и позоваването на противоречащи в закона правила не може да послужи като основание за заплащане на държавна такса в по-малък от нормативно установения размер.

Това каза министърът на финансите Владислав Горанов по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на депутата от БСП Румен Гечев за Държавната комисия по хазарта.

Горанов съобщи, че за периода от януари 2015 до декември 2019 при осъществяване на правомощията си Комисията по хазарта е извършила проверки по утвърден годишен план, проверки по текущи сигнали, както и проверки по писма на други институции. За този период проверките са 3137, от които от 1727 са проверки съгласно чл. 89 от Закона за хазарта, по утвърден годишен план и са извършени в обекти, в които се организират дейности по Закона за хазарта, от лица, получили лиценз.

Извършени са 1381 проверки по сигнали, жалби и писма на други институции, както и проверки на обекти, в които се организира хазартна дейност без издаден лиценз от Комисията. За извършените проверки през периода 2015-2019 г. са съставени необходимите документи и в случаите, при които е констатирано нарушение на Закона за хазарта, са съставени актове за установяване на административно нарушение. Като за посочения период те са 378", заяви още министърът на финансите.

По думите му за периода 2015-2019 г. са изготвени и издадени 350 наказателни постановления от председателя на Комисията. Наложените за този период имуществени санкции са в размер 1 млн. 411 хил. лв.

За периода 2015-2019 г. НАП е извършила 812 проверки спрямо лица, осъществяващи хазартна дейност, като в това число 210 провеирки по прихващане и възстановяване, 337 проверки в обекти, 265 проверки за установяване на факти и обстоятелство", заяви още Горанов.

Той допълни, че са съставени 506 акта за установяване на административни нарушения, като към момента са издадени 254 наказателни постановления на стойност 190 хил. 319 лв. Горанов допълни, че за същия период са извършени 31 ревизии на организатори на хазартни игри.

Министърът на финансите коментира и отчетите. "Председателят на Комисията е изпращал доклади до министъра на финансите, съдържащи отчети за дейността на изпълнението на бюджета на комисията на касова основа от февруари 2015 до януари 2018, включващия общия размер на събраните държавни такси, на събраните годишни вноски от организаторите на хазартни игри с оглед спазване на мерките за отговорен хазарт", заяви още Горанов.

Министърът уточни, че са издадени за неплатени в срок държавни такси по чл. 30, ал. 2 от Закона за хазарта и лихви за забави са издадени 8 акта за установяване на публични държавни вземания от председателя на Държавната комисия по хазарта. По думите му общия размер на установени публични задължения възлиза на 693 млн. 109 хил. 261, 66 лв.