Кабинетът отпуска 6,2 млн. лева за превенция на домашното насилие

Най-много средства са предвидени за предпазване от агресията в дома

Новини
16:46 - 28 Май 2024
1424
Кабинетът отпуска 6,2 млн. лева за превенция на домашното насилие

Над 6,2 млн. лв. ще струват мерките, включени в Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за периода 2024 - 2026 г.. Почти цялата необходима сума по програмата се осигурява от държавния бюджет. Тази година в него за целта са предвидени 450 000 лв. , съобщиха от правителствената пресслужба

Документът е разработен въз основа на постъпили предложения от заинтересованите страни. Той беше приет от Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие (НСПЗДН). Заседанието на Съвета беше председателствано от заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова.

Най-голяма част от средствата са предвидени за превенция на агресията в дома. Също така са планирани национални информационни кампании, конференции, семинари и разяснителни срещи. Ще се организират и множество обучения на всички професионални групи, които имат досег с проблема.

Очакванията са в края на периода стотици учители, социални работници, медицински специалисти, общински служители и служители на МВР да могат да предотвратяват домашно насилие, по-бързо да разпознават не само случаите на вече упражнена агресия, но и риска от такава, както и да реагират адекватно с мерки за закрила на потенциалните и реални жертви. Набляга се особено върху работата с деца, ученици и студенти.

Националната програма акцентира и върху подготовката на адвокати, съдии, прокурори и следователи за работа по дела, свързани с домашно насилие. Предвидено е да се създаде Национална телефонна линия с единен телефонен номер за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск. Отделно от това на Националния телефон за правна помощ 0700 18 250 адвокати от Националното бюро за правна помощ (НБПП) ще предоставят юридически консултации по казуси, свързани с домашно насилие. Такава подкрепа предлагат също Адвокатските съвети в страната. Планира се разширяване на мрежата от Регионални центрове за консултиране.

Ще бъдат заделени и средства за поддръжка на съществуващото мобилно приложение "Помогни ми". В Националната програма заляга и отпускането на безвъзмездна финансова помощ за социално, психологическо и правно консултиране, за процесуално представителство и за специализирани програми за възстановяване и защита на жертви или свидетели на агресия в дома, настанени в защитени жилища. Общините ще продължат да поддържат съществуващите 31 кризисни центъра в страната, в които могат да бъдат настанени общо 348 жени и деца, пострадали от домашно насилие или трафик.

Държавата ще финансира специални програми за социална и психологическа работа с извършителите на домашно насилие за преодоляване на агресията и справяне с гнева.

Предстои одобрената от НСПЗДН Национална програма за превенция и защита от домашно насилие 2024 - 2026 г. да бъде приета с решение на Министерския съвет.