Как да познаете, че късметът ви е заключен?

Мистика
11:16 - 19 Октомври 2021
3184
Как да познаете, че късметът ви е заключен?

Често в живота на човек се срещат периоди, в които нещата не вървят, непрекъснато има нещастно стечение на обстоятелства, трудности при иначе прости житейски казуси, застой в личните и социалните контакти. Човекът усеща неблагоприятно и възпиращо въздействие във всеки момент, когато се опитва да осъществи свое намерение или план. Тогава казваме, че късметът просто ни е изневерил.

Когато този период трае необяснимо дълго и не се променя въпреки целенасочени действия и усилия, тогава можем да говорим за изгубен, заключен или ограбен късмет. Той трудно се връща. Може внезапно да просветне светлинка, но бързо изчезва отново.

Прагматиците смятат тези моменти за временно явление и се опитват да ги премахнат чрез промени в работните си навици или общуването с околните, защото не вярват във възможността късметът да бъде заключен.

Вярващите в подобни енергийни намеси търсят начините за отключване на късмета чрез различни магически ритуали.

За съмняващите се е нужна разяснителна информация, за да вземат позиция по проблема. Измислица или възможно вмешателство са магиите за заключване на късмет?

На практика това, което се назовава с думата магия е негативна агресивна атака на енергийно ниво. Дори завистта е вид енергийно вмешателство. Урочасването също представлява такова въздействие, достатъчно е умението да се концентрира енергия.

Негативно влияние може да настъпи при една малко позната форма, наречена настъпено, тоест когато човек несъзнателно стъпи на място, където е извършван магически ритуал. Има и съвсем съзнателно заключване на късмет, който се прави чрез предмети, които да завържат на възел или заключат с катинар късмета.

Всяко такова действие е посегателство срещу личната воля на човека, вмешателство или нахлуване в енергийното му поле, което рядко се осъзнава. Усеща се само присъствието на нещо негативно, което спъва ежедневието и изцежда силите в опит да се отстранят неблагополучията.

Предпазване от подобни вмешателства има и това са най-често талисмани и амулети за късмет. Ако вече такава атака е осъществена, справянето става чрез ритуални действия за отключване на късмета като тези с катинар или развързване на късмет с три възела. Трябва само да се осъзнае необходимостта от защита на личното енергийно пространство.