Невероятно , но факт: Учени признават, че душата е безсмъртна

Нещо за четене
12:13 - 17 Май 2021
4604
Невероятно, но факт: Учени признават, че душата е безсмъртна

Все още официалната наука отрича безсмъртието на душата, както няма и единно мнение за това какво е душа. Научното единство по този въпрос обаче от ден на ден се разколебава, особено след бързото развитие на информационните технологии през последните десетилетия.

Някои учени вярват, че човешкият ум е софтуер, който се активира от биоквантов компютърен мозък. На това се базира твърдението, че душата не умира, а продължава да съществува в нашата вселена след смъртта.

Физикът от Оксфордския университет Роджър Пенроуз и анестезиологът Стюарт Хамероф от години работят върху квантовата теория на съзнанието.

Те стигат до заключението, че квантовите трептения в микротубулите на мозъчните неврони на човека се управляват от синаптичен вход, а паметта се запазва поради обективно свиване. Микротубулите са основните компоненти на структурния скелет на клетката. Пенроуз и Хамероф обощават своите изследвания в заключението, че душата е истинска и присъства в микротубулите. Двамата поставят нещо като знак на равенство между душата и съзнанието и обявяват, че съзнанието е резултат от квантовия гравитационен ефект, който се появява в микротубулите.

Изследователи смятат, че човешкият мозък е биологичен компютър, а съзнанието е програма, контролирана именно от този квантов компютър. Тази програма продължава да съществува дори след "умирането".

Д-р Хамероф, обсъждайки съществуването на душата, твърди, че когато сърцето спре да бие, всички микротубули губят квантовото си състояние. Квантовата информация вътре в тях обаче не се унищожава, а просто се разпръсва във Вселената. Възможно е дори душата да премине в паралелна вселена.

Ако човек е бил реанимиран, информацията незабавно се връща обратно в микротубулите. Някои хора разказват за преживяванията си по време на клинична смърт и тези преживявания са резултат именно от информацията в микротубулите. Ако реанимирането е неуспешно, тогава тялото на човек умира. Информацията от и за него продължава да съществува извън тялото под формата на душа.

Теорията на учените показва, че човешката душа е нещо повече от просто взаимодействие на неврони в нашия мозък и би могла да съществува от началото на времето. И е възможно тя да присъства на някакво друго ниво на реалност или в съвсем различна вселена.