Промени в Кодекса на труда

Излизането в отпуск ще е възможно, след само 4 месеца трудов стаж

Новини
20:45 - 05 Август 2020
8903
Промени в Кодекса на труда

Нови правила, при които работодател може да уволни дисциплинарно свой служител, съвсем скоро могат да влязат в сила. Те са част от промени в Кодекса на труда, внесени за обществено обсъждане.

Според промените, които са предложени, излизането в отпуск ще е възможно след само 4 месеца трудов стаж. Досега, ако служител поиска да излезе в платен отпуск от работа, той трябва да е натрупал най-малко 8 месеца стаж на позицията. Със заложените промени този срок се съкращава двойно - на 4-ри месеца.

За натрупан трудов стаж вече ще се признава и времето, през което служителят е работил в международна организация, в която страната ни членува като например ООН или НАТО. За стаж ще се признава и времето през което работодателят не е успял да намери подходяща позиция за бременна служителка или работник с ТЕЛК.

Промени има и при така наречените „дисциплинарни" уволнения. До тях ще се стига при системно нарушаване на трудовата дисциплина. Под системно ще се разбира поне 3 на брой натрупани от служителя провинения.