Радев: Демографските промени ни изправят пред новата реалност

Президентът откри конференция, посветена на проблема, засягащ много страни в Европа

Новини
11:17 - 01 Декември 2021
832
Радев: Демографските промени ни изправят пред новата реалност

"Населението е основната движеща сила на социалния, икономическия и политическия прогрес. Ето защо провеждането на една ефективна и устойчива демографска политика и преодоляването на съвременните демографски предизвикателства представлява една силна ангажираност на отделните държави, както и споделена отговорност на международната общност". Това заяви президентът Румен Радев на откриването на министерската конференция "Да изградим демографското бъдеще на Европа: Пътища за обществата за просперитет в свят на бърза демографска промяна".

Демографските тенденции варират в различните части на света, като в някои страни се наблюдава висока раждаемост, а в други - застаряване на обществото. Поради съществуващите значителни дисбаланси в структурата и състава на населението, се наблюдават противоречия между бързото нарастване на населението, социалноикономическите различия и естествените ограничения, обясни още президентът.

Според него изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН ще бъде важен инструмент за постигане на социално-икономическо развитие и за преодоляване на демографските предизвикателства.

Демографските промени, заедно с глобализацията, цифровизацията и бързото технологично развитие, са в основата на формирането на нова реалност, пред която са изправени съвременните общества, каза още Радев. 

Днес сме свидетели на безпрецедентна глобална демографска динамика и много страни в Европа и Централна Азия, включително България, са изправени пред предизвикателството на застаряването на обществото. Този факт оказва силно въздействие върху основните системи на обществото-икономика, образование, здравеопазване и социална защита, каза още Радев.

Той е категоричен, че независимо от тази неблагоприятна тенденция, ние сме длъжни да превърнем предизвикателствата в нови възможности.   Необходима е ясна, всеобхватна и дългосрочна визия, която да гарантира справедливи и устойчиви решения. Тя трябва да включва силна и функционираща икономика, заетост, качествено образование, качествено и достъпно здравеопазване със специален акцент върху децата, възрастните хора и хората с увреждания,каза още Радев. 

"За съжаление избухването на коронавирусната пандемия промени света изцяло. Тя е изпитание за нашите системи за здравеопазване и социално осигуряване, както и за икономическата ни и социална устойчивост. Тя ще остави трайно въздействие върху начина, по който живеем и работим заедно. 

Решаването на тази криза ще бъде от съществено значение за успешното възстановяване и съживяване на нашето ежедневие, социални контакти и икономики. В дългосрочен план това е възможност за всички нас да изградим едно по-справедливо и по-устойчиво общество", каза още той.

Радев се надява, че конференцията ще мобилизира политическа подкрепа за политически отговори. Те трябва да бъдат всеобхватни, основани на доказателства и на правата на човека. Форумът ще предостави платформа за обмен на добри практики, опит и разумни политически съвети, като по този начин ще даде възможност на държавите да смекчат отрицателните последици и да използват напълно възможностите, които съпътстват демографските промени.

С конференцията се поставя началото на Десетилетие на демографската устойчивост (2022-2032 г.) и на Алианс София. Този алианс ще бъде общност за действие, ръководена от държавите членки, която ще улесни обмена на опит и техническата помощ, насочени към укрепване на демографската устойчивост.

Хората трябва да бъдат в центъра на всички наши политики. Създаването и поддържането на здраво, проспериращо и приобщаващо общество е ключът към по-добро демографско бъдеще за нашите държави.