Увеличава се броят на децата със СОП

Държавата няма траен механизъм за обучението им

Новини
20:00 - 03 Декември 2023
20635
Увеличава се броят на децата със СОП

Всяка година в България се увеличава броят на децата със специални образователни потребности, отчитат от просветното министерство. Става дума за ученици със затруднения в обучението и дефицити в развитието. Много от тези деца остават без подкрепа, заради липсата на ресурсни учители и финансова помощ от държавата, предава НОВА.

Децата със специални образователни потребности се увеличават и през настоящата учебна година са над 27 хиляди. Липсата на квалифицирани специалисти продължава да е основен проблем. За цялата страна те са малко над 5 500 - като са съсредоточени най-вече в големите градове. Така хиляди деца със СОП не успяват да завършат задължителното обучение до 16-годишна възраст, показва анализ на администрацията на националния омбудсман Диана Ковачева. Причината - малко от тях имат възможността за допълнителна подкрепа от помощници на учителя, заради липса на финансови средства.

Анализ на омбудсмана показва, че 10 000 деца със СОП и с увреждания са извън образователната система, 70% от детските градини и училищата нямат изградена достъпна среда, учителите са неподготвени за работа със специални деца в обща класна стая. Специалистите призовават за спешни мерки, за да се подобри средата и тези деца да намерят подкрепа.

„Да бъдат създадени пространства в училищата и в детските градини, в които тези деца да влизат. Да бъдат адаптирани помагала, учебници за нуждите на тези деца, те да имат повече часове в училище, за да могат действително да бъдат част от образователната система”, призова и националният омбудсман Диана Ковачева.

Стъпка към промяна вече е направена, заяви образователният министър. От догодина бюджетът за приобщаващо образование е увеличен със 7%, а целта - разкриване на повече работни места за психолози и логопеди.

„През последните години голяма част от училищата се ориентират към формиране на свои ресурсни екипи в самото училище, които да работят с децата със СОП. Но все още съществуват и такива, които ползват специалистите от регионалните центрове. Може би през следващата година една от основните задачи във все повече училища да се разкриват места за такъв тип специалисти”, каза Галин Цоков.