В България излизат 209 вестника

Култура
13:11 - 25 Юни 2021
1204
В България излизат 209 вестника

През 2020 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 99 заглавия, или 47.3% от всички издавани в страната.

От всички вестници, издавани през 2020 г., 98.5% (206 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са три - по един на турски, английски и немски език.

През 2020 г. са издадени 444 списания и 75 бюлетина, като в сравнение с 2019 г. списанията намаляват с 12.1%, а бюлетините - с 16.7%.

През 2020 г. на чужди езици са издавани 65 списания и бюлетини с годишен тираж 179 хил., като най-многобройни са на английски език - 59 заглавия с тираж 138 хил., следвани от изданията на руски език - две заглавия с тираж 0.6 хил., по едно заглавие на френски, турски, немски и едно на два или повече езика.

През 2020 г. са издадени и 101 периодични сборника с тираж 17 хил., като в сравнение с предходната година броят им намалява с 39 заглавия, а тиражът - с 24.3%.

През 2020 г. са издадени 9 285 книги с тираж 4 568 407 и 1 484 брошури с тираж 1 171 740.

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2020 г. са регистрирани 8 173 книги и 1 374 брошури, или 88.7% от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година през 2020 г. броят на издадените книги и брошури се увеличава с 1 253 (13.2%), а средният тираж намалява от 802 на 533, или с 33.5%.

По тематични области според признака „предназначение на литературата“1 разпределението на изданията по раздели през 2020 г. е следното:

- научна литература - 3 342 заглавия с тираж 503 хиляди;

- художествена литература за възрастни - 3 099 заглавия с тираж 1 103 хиляди;

- популярна литература - 1 639 заглавия с тираж 788 хиляди;

- учебна литература - 1 259 заглавия с тираж 2 168 хиляди;

- литература за деца и юноши - 1 075 заглавия с тираж 1 064 хил., от които 683 заглавия - детска художествена литература с тираж 565 хиляди;

- други - 355 заглавия с тираж 115 хиляди.

През 2020 г. заглавията, издадени на оригиналния език на написване (вкл. на български език), са 8 423, или 78.2% от общо издадените книги и брошури. Преводните заглавия са 2 346 с тираж 1 548 хил., като от тях почти половината са преведени от английски език (48.2%), следват преведените от руски - 10.4%, френски - 8.7%, и немски – 6.6%.