Црънчани с част от дарението на Пеевски правят парк

Общество
18:20 - 23 Май 2020
320
Црънчани с част от дарението на Пеевски правят парк

Жителите на пазарджишкото село Црънча организират обществено обсъждане за оползотворяването на дарението от депутата Делян Пеевски, с което бе спасена от продажба гората над местността “Стърбожи поляни“.

За целта са поканени представители на читалище “Просвета“, Пчеларско дружество-Црънча, ФК “Бенковски“, СК “Спартак“, както и представители на “Интръст“ АД.

Ето и съобщението на Обществения съвет:

С приетото становище относно реализацията на дарението за Црънча бе препотвърдена приетата позиция за делегиране на пълномощия на кмета г-н Ангел Руков, за представяне на позицията на црънчани за направленията за разходване на средствата с оглед създаване на допълнителни предпоставки за устойчиво развитие на селото ни. Същевременно бе отправена покана към общината, общинските съветници, представителя на Дарителя да вземат участие в открито обществено обсъждане в което да се включат и още жители на Црънча.

Основните направления за работа, които заложихме в становището са следните:

1.Изграждане на парк ”Свети Георги Победоносец” обхващащ местността “Гергьова черква” от параклис “Покров Богородичен”до края на местността ”Стърбоджи поляни”обявена още от първия кмет на селото след Освобождението през 1880 г. за „свято място в което е забранено пашата на животни и сеч на клони и дървета”.

2.Финансиране на необходимите СМР и други благоустройствени мероприятия” по реализация на началния етап от създаване Общински комплекс за духовно и спортно развитие на територията на бившото основно училище “Васил Левски” и бившата сграда на ТКЗС.

3.Финансиране на довършителни и ремонтни работи по стадиона на ФК ”Бенковски”, село Црънча.

4.Финансиране на ремонт на покрив и сцена на читалище “Просвета”.

5.Подпомагане финансирането на неотложни спасителни работи спиращи разграбването на културно-историческото наследство над село Црънча, чрез проучване и социализиране на съответните археологични обекти. Предвиждаме по основните проектни направления да бъдат създадени работни групи по тяхното детайлизиране, разработване и контрол по реализацията им. За това и очакваме не само мнения и предложение, но и включване на компетентни специалисти като доброволци в тях.