Експерт пред Lupa.bg: Чака ни безводие в страшно много региони

Актуално интервю
11:20 - 09 Септември 2020
7331
Експерт пред Lupa.bg: Чака ни безводие в страшно много региони

Атанас Костадинов е депутат от "БСП за България" и член на Комисията по околна среда и води в парламента. В периода 2005-2009 г. заема длъжността заместник-министър на околната среда и водите. 

-Г-н Костадинов, министърът на околната среда и водите Емил Димитров каза онзи ден, че Бургас е пред воден режим. Има ли и други градове, които са изправени пред тази опасност и какво доведе до кризата?

-Това, което прави Ревизоро: ако си мисли, че със съобщаването на водните нива - по начина, по който намаляват и се редуцират постоянно – МОСВ си изпълнява функциите, значи дълбоко греши. Това е справка, която може да бъде получена всеки ден и всяка седмица от водните дирекции. Проблемът е следният – България от години наред не управлява водите си в съответствие с рамковата директива за водите! Лъже Европейската комисия.

-Защо не го прави?

-Донякъде поради неразбиране. Какво казва директивата – че водните басейни се управляват на басейнов принцип. Трябва да имаме Национална водна стратегия, План за управление на речните басейни, планове за управление на реките от наводнения и секторни стратегии за всеки сектор, който работи с води. Или: по отношение на доставката на вода, това е ВиК стратегията. По отношение на напояването – това са хидромелиорациите...

България няма нищо от това. Има една стратегия, внесена в МС през 2010 или 2012 г., която обаче не е приета! Има и план за действие към нея.

Там изключително пунктуално е описано кои нови язовири трябва да се построят в десетгодишен период.

-Да се построят чисто нови язовири?

-Да, да, те са заложени, с пари, с бюджет. Мисля, че завършват един... Друго - от години трае една тиха война между МРРБ и МОСВ за това кой да оглави водния сектор. По директива и по правила отговорността е на МОСВ. Там е и Оперативна програма „Околна среда”.

Само че, когато Росен Плевнелиев беше министър на регионалното развитие, беше наложен модел, при който се изземват правомощията на МОСВ, правят се ВиК дружествата принципали и цялото финансиране МОСВ го предоставя на МРРБ – то да си го раздава на ВиК-тата.

-И резултатът от тази тиха война е състоянието на язовирите.

-Така. През 2010 г. Европейската комисия каза, че няма да одобри споразумението за партньорство, ако България не представи структура на водната реформа. Вместо това, България даде на ЕК Стратегия за развитие на ВиК сектора – което са две коренно различни неща! Т.е., бенефициенти станаха ВиК дружествата, а не общините.

Това, което се случва сега, е заради проваления модел - наложен преди 10 години на т. нар. водна реформа - който вече докарва безводие и ще го докарва в страшно много региони. Прогнозирам срив в национален мащаб на доставката на питейна вода.

Тъй като не се управлява на басейнов принцип водният ресурс. Той се управлява по административните граници на 28 области. Водата никога не се е движила по административни граници! Същото сега го правят с Натура – Натура зоните ги вкарват в административни граници на РИОСВ-тата...

Животните не се интересуват от административни граници!

Водната криза в Перник например е изключително показателна за абсолютно нерационално управление на водите от страна на МОСВ. Тя беше решена, като беше взета вода от друг воден басейн. Което означава, че правителството залага водна криза в басейна, откъдето е взета водата!

-Очаквате срив в доставката на питейна вода – но в кои райони на страната?

-Не мога да кажа, не искам да създаваме такъв стрес. Но след като се провали моделът на водна реформа, който те създадоха, сега на всяко едно място може да има безводие – това категорично го гарантирам. Някои смятат, че могат да се правят водни цикли, както се правят магистрали – а това категорично не е вярно! Световната банка още преди 10 години каза – правете си водните планове в условията на намаляване на водите... Това е е известно, не е гръм от ясно небе. Но никой не се съобразява с това. А водата, която харчат ВЕЦ-овете - построени на съоръжения на Напоителни системи към Министерството на земеделието – е изненада и за НЕК. НЕК си има свои язовири, но в баланса му пристигат количества енергия от ВЕЦ-ове, където е поискано вода за напояване за Напоителни системи, но там са монтирани ВЕИ.. И кашата е тотална.