Фирмите масово въвели здравни мерки, показват проверки

Новини
22:07 - 09 Юли 2020
930
Фирмите масово въвели здравни мерки, показват проверки

Над 10 500 проверки са извършили от Инспекцията по труда от въвеждането на извънредното положение в страната на 13 март до момента.

При всяка от тях инспекторите по труда задължително са проверявали и действията на работодателите за намаляване на риска от разпространение на Covid-19 по работните места. Този контрол е приоритет в инспекционната дейност на Агенцията от началото на извънредното положение.

Над 5000 или около половината от всички проверки са била конкретно насочени именно към актуализиране на оценката на риска, разписване на мерки за минимизирането му, запознаване на работещите с тях и др.

Броят на съвместните проверки е 760, като 36% или всяка трета от тях, е била с Регионалните здравни инспекции (РЗИ) – 200 бр., или с Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) - 70 бр.

При проверките, които се осъществяват от около 350 инспектори по труда, се установява, че като цяло работодателите изпълняват ангажиментите си съгласно трудовото законодателство за опазване живота и здравето на работещите в условията на риск от разпространение на коронавирус.

Оценките на риска са актуализирани във връзка с нововъзникналия риск, разписани са мерки за минимизирането му, проведен е извънреден инструктаж на персонала за запознаване с мерките, осигурени са лични предпазни средства, дезинфектанти, въвеждат се мерки за осигуряване на дистанция, когато производството позволява.

Данните показват, че само около 4% от персонала в проверените предприятия не е запознат с мерките, предприети за превенция на разпространението на заразата. Единични са случаите, в които работодателят не е актуализирал оценката на риска, по-често се установява непълнота на оценката.