КЕВР предлага ново увеличение на цената на газа

Енергийният регулатор иска синьото гориво да поскъпне с още 10 на сто

Новини
21:23 - 25 Септември 2020
750
КЕВР предлага ново увеличение на цената на газа

КЕВР направи ново предложение за 10% скок в цените на природния газ. Енергийният регулатор предвижда от първи октомври мегаватчас от синьото гориво да стане 24,84 лв. без ДДС, цена за пренос и акциз.

Така в рамките само на два месеца природния газ ще отбележи поскъпване с над 30 на сто.

На открито заседание КЕВР обсъди доклад във връзка с внесеното заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец октомври 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, условията по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ, пише Dir.bg

Правомощията на КЕВР са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

Окончателното решение за утвърждаване на цена за месец октомври 2020 г., по която "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, Комисията ще вземе на закрито заседание на 01.10.2020 г.