Лекуват зависимости с интерактивни методи

Част от дейностите са творчески и спортни

Здраве
09:45 - 18 Октомври 2019
604
Лекуват зависимости с интерактивни методи

През последните години се забелязва тенденция на все пошироко използване на интерактивни методи за превенция на всякакви видове зависимости, включително към наркотици, психоактивни вещества, алкохол, тютюнопушене и др. Сред методите са мозъчна атака, ролеви игри, дискусии, пише в годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2018 г.

Лекции и печатни материали, запознаващи целевата група с влиянието на веществата, е вторият по разпространение метод за превенция. На трето място е методът „връстници обучават връстници”. През 2017 г., в програмите за превенция срещу зависимостите, са проведени и различни видове консултации - телефонно, индивидуално, семейно, групово консултиране, като най-често използваните са семейното и индивидуалното консултиране, отчита още докладът.

Творчески и спортни дейности също са включени като част от превантивните програми.

Най-голям дял от тях са насочени към деца и младежи, предимно във възрастовите групи от 15 до 18 г. и между 19 и 29 г., а всяка четвърта програма е насочена към деца под 15 години. Но е тревожен фактът, че малка част от тях са насочени към родителите, пише в доклада. Функционирането на семейството като система и възрастовите особености на децата и юношите предполагат необходимостта от включването на родителите в по-голям брой програми, за да се повиши ефективността на превенцията на употребата на психоактивни вещества.