НЛО напада Древен Египет

Папирус съобщава за огнени дискове и фантастични неща в небето

Мистика
09:18 - 23 Юни 2022
3890
НЛО напада Древен Египет

3500-годишен документ записва появата на няколко „огнени диска“, които покриват цялото небе и блестят по-ярко от слънцето, съобщава Daily Star, като се позовава на информация за папирус от 1440 г. пр.н.е. по времето на фараона Тутмос III.

Твърди се, че наблюдението на НЛО е документирано в така наречения папирус Тули, който е открит в антикварен магазин в Кайро през 1933 г. от Алберто Тули, директор на египетския отдел на музея на Ватикана.
Тули няма пари да купи оригиналния папирус от магазина, но все пак успява да копира написаното. По-късно йероглифите са дешифрирани и преведени от египтолога Борис дьо Рашевил, който вярва, че папирусът е част от аналите на Тутмос III. Според превода на антрополога Р. Седрик Леонард:

„През 22-ра година, третият месец на зимата, в шестия час на деня [...] сред писарите на Дома на Живота, на небето се появи странен Огнен диск. Той нямаше глава. Дъхът от устата му излъчваше неприятна миризма. Тялото му беше един прът дълъг и един широк. Той нямаше глас. Наближаваше къщата на Негово Величество. Сърцата им се разтревожиха от това и те паднаха по корем".

После текстът продължава:

„Те [отидоха] при царя да докладват за това. Негово Величество [нареди] да се запознаят със свитъците [намиращи се] в Дома на живота. Негово Величество размишляваше върху всички тези събития, които се случваха сега. След няколко дни в небето имаше повече от всякога. Те блестяха по-ярко в небето от слънцето и се простираха до пределите на четирите небесни стълба [...] Мощна беше позицията на Огнените дискове. Войската на краля наблюдаваше и Негово Величество беше сред тях. Беше след вечерята, когато Дисковете се издигнаха още по-високо в небето на юг".

По-нататък фантастичната картина описва:

„Риба и други летливи вещества заваляха от небето: чудо, непознато досега от основаването на страната. И Негово Величество заповяда да донесат тамян, за да успокоят сърцето на Амон-Ра, бога на Двете земи. И беше [поръчано] това събитие [да бъде написано за] Негово Величество в Аналите на Дома на Живота [да бъде запомнено] завинаги“.

Естествено, има съмнения относно автентичността на източника, тъй като Алберто Тули изглежда е единственият човек, който е могъл да види оригиналния папирус. Твърди се, че копието, предоставено на Борис де Рахевилц, също съдържа много грешки. Къде се намира оригиналният папирус и дали изобщо съществува, остава загадка до днес.