"Лукойл" трябва да плати на държавата над 3 милиона лв. този месец

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията

Новини
13:10 - 15 Април 2024
1099
"Лукойл" трябва да плати на държавата над 3 милиона лв. този месец

С влизането в сила през месец ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт.

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15-о число на текущия месец по формула, съгласно чл. 4, ал. 1 от закона.

Вноската за месец март 2024 г., в размер на 3 398 111 лева, е определена със Заповед № РД-16-359 от 12.04.2024 г. на министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.