Сръбското правителство ограничи цената на хляба до 89 ст.

Наредбата е приета с цел предотвратяване на смущения на пазара

Балкани
12:23 - 05 Август 2022
1501
Сръбското правителство ограничи цената на хляба до 89 ст.

Правителството на Сърбия прие Наредба за задължителното производство и продажба на хляб с цел по-нататъшна защита на жизнения стандарт на населението, съобщи Танюг.

Новата наредба ограничава цената на дребно на хляб от брашно T-500 до 53,50 динара (0,89 лева), докато максималната производствена цена е ограничена до 45,88 динара (0,77 лева).

Наредбата влиза в сила на следващия ден от деня на публикуването й в Държавен вестник. Тя ще се прилага от 9 август и ще е в сила 30 дни.

Правителството прие и Наредба за ограничаване на цената на пелетите, според която максималната им цена на дребно не трябва да надхвърля 38 000 динара на тон (633 лева) във всички опаковки.

Наредбата е приета с цел предотвратяване на смущения на пазара, които биха могли да застрашат енергийната сигурност на Сърбия. Тя влиза в сила на следващия ден от деня на публикуването й в Държавен вестник и е валидна 90 дни от датата на влизане в сила.

Правителството прие и изменение на решението за временна забрана за износ на евродизел Ен 590, като я удължи с още седем дни.