Еко бомба цъка в реките Велека и Резовска

Балкани
18:00 - 13 Май 2022
4468
Еко бомба цъка в реките Велека и Резовска

Многогодишен роблем, който засяга съдбата на реките Резовска и Велека, отново разтревожи природозащитници от България и Турция. Според Дико Патронов, лесовъд и дългогодишен главен директор на Районната дирекция по горите в Бургас, съседна Турция планира изграждането на язовири по притоците на Велека и Резовска, за да може по този начин да се сдобие с чиста вода за Истанбул и Източна Тракия.

„Река Едирне – най-голямата в Турция, която извира от Странджа и се влива в река Марица, изцяло е замърсена и вече не може да се използва за поливане на тракийското поле в Турция. Това е свързано с голямата промишленост, която се разви там. Така вниманието се насочи към странджанските реки – Резовска и Велека, които извират от турска територия, но преминават в 2/3 от дължината си на българска. Това са международни реки, чието състояние засяга и двете страни“, обясни пред БНР Дико Патронов. Той подчерта, че, ако Турция реши да блокира притоците на река Резовска, тя ще пресъхне.

„На мястото, където реката става гранична територия между двете държави – от Малко Търново до Резово, в нея не се влива през лятото нито един трайно течащ приток“, добави лесовъдът.

По думите му от Истанбул вече са започнали изграждането на 3 язовира, с които да се обезпечи водоснабдяването на града, голяма част от водите обаче ще трябва да дойдат от тези на река Резовска.

„Това, което ни обезпокои сега, е, че започва изграждане на язовир на река Велека между село Черлаик и Кула – в горното течение на реката, откъдето се формират водите на Велека. Този язовир се изгражда с цел да се подобри водоснабдяването на Лозенград. Това означава, че дебитът на реката ще намалее“, каза още Дико Патронов.

Лесовъдът подчерта, че въпросът е много важен от гледна точка на трайното и устойчиво състояние на природата в района на Странджа, затова той, заедно с други природозащитници, вече е поставил въпроса пред отговорните институции. 

От Министерството на околната среда и водите отговориха, че към момента, в рамките на двустранния диалог с Република Турция относно управлението на водите на трансграничните реки няма постъпил проект от турската страна, по който да се иска становището на МОСВ.

„Важно е да подчертаем, че при евентуално постъпване на технически проект от турска страна, българските институции ще се произнесат след сериозното му разглеждане и при съблюдаване на всички изисквания и критерии, с които бихме гарантирали освен водния ресурс, необходим за покриване на нуждите на нашите населени места, за българската екосистема, но също така и условията за поддържане на маркировката на общата граница.

В тази връзка, при евентуално поставяне на вниманието ни от страна на турските ни колеги на проект за отбиване на вода от р. Резовска за нуждите на Истанбул или което и да е друго населено място в Турция, ще следва да се съблюдава и условието за запазването на средната линия на речното корито, съставляваща границата между двете държави“, посочват от Министерството.