Евродепутатите одобриха помощ за Украйна в размер на 50 млрд. евро

Украйна
16:34 - 27 Февруари 2024
1083
Евродепутатите одобриха помощ за Украйна в размер на 50 млрд. евро

Евродепутатите одобриха дългосрочното финансиране за Украйна, платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) и произтичащите от това съществени промени в многогодишния бюджет на ЕС.

Настоящата актуализация на Многогодишна финансова рамка (МФР), одобрена с 499 гласа „за“, 67 гласа „против“ и 31 гласа „въздържал се“, ще направи бюджета на

ЕС по-адекватен на променящите се нужди и на непредвидените обстоятелства.

С преразглеждането на МФР се създава и т.нар. Механизъм за Украйна, одобрен с 536 гласа „за“, 40 гласа „против“ и 39 гласа „въздържал се“, с общ капацитет от 50 млрд. евро под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции.

Платформа STEP беше одобрена с 517 гласа „за“, 59 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Тя представлява друг съществен елемент от пакета за преразглеждане на бюджета и има за цел да консолидира и укрепи позициите на Европа в ключови технологични области. Тези области обхващат цифровите технологии, чистите и ресурсоспестяващите технологии, технологиите за нулеви нетни емисии и биотехнологиите.