Фердинанд загина от токов удар

Египетският лешояд кацнал на рисков електрически стълб в близост до язовир Студен кладенец

Общество
19:56 - 15 Май 2024
10906
Фердинанд загина от токов удар

Египетският лешояд Фердинанд загина в резултат на токов удар в Източните Родопи. Тъжната новина съобщиха от Българското дружество за защита на птиците. Заради дъждовното време и разразилите се бури, лешоядът е кацнал на рисков електрически стълб в близост до язовир Студен кладенец и за съжаление е бил убит от токов удар.

Необезопасените стълбове от електроразпределителната мрежа са най-честата причина за загиване на хищните птици. Те загиват най-често от токов удар, когато докоснат проводник и заземена част от съоръжението.

В България голям процент от електропроводите средно напрежение (20 kV) са опасни най-вече за едрите грабливи птици и щъркелите. Някои от тях представляват истински смъртоносни капани, убиващи десетки птици всяка година. Именно затова БДЗП работи активно с електроразпределителните компании в страната за смекчаването на тази заплаха.

В сътрудничество с Електроразпределение Юг /EVN в Източни Родопи до сега са изолирани стотици стълбове около гнездата на египетските лешояди, но за съжаление линията на която загива Фердинанд не е сред тях.

Фердинанд е египетски лешояд с дълга история. Той е излюпен в Зоологическата градина в София през 2019 г. и е кръстен на цар Фердинанд, който е основал Царската зоологическа градина в София през 1888 г. и в която традиционно се отглеждат и размножават черни, белоглави, брадати и египетски лешояди до днес.

След това птицата е отгледана в Спасителен център - Зелени Балкани. След период на адаптация Фердинанд бе освободен от БДЗП в Източните Родопи през 2021 г. в рамките на програмата за подпомагане на вида и започна да живее своят втори живот – в дивата природа.

Той бързо придоби увереност и успешно се адаптира към живот като див лешояд, а специалистите от Българското дружество за защита на птиците имаха възможност да следят странстванията му по света и у нас с помощта на GPS-предавателят, с който е маркиран.

През миналата година Фердинанд се завърна в България, но беше открит от екип на БДЗП в безпомощно състояние в резултат на сблъсък и след кратко възстановяване в Спасителния център за диви животни – Зелени Балкани бе отново освободен в природата на Източните Родопи. Тази година вече като възрастен лешояд Фердинанд се завърна в България в търсене на своя собствена гнездова територия и партньорка.

Египетският лешояд (Neophron percnopterus) е една от най-застрашените птици в България и Европа. У нас видът е изчезнал от голяма част от местата, на които се е срещал преди десетилетия, а популацията му наброява едва 30 двойки. Сред основните заплахи за вида са използването на отровни примамки в природата, токовите удари и бракониерството. БДЗП съвместно с редица партньорски организации полага усилия за опазването на египетския лешояд не само в България, но и по целия миграционен път на вида.