Финансов шок: Приходите в края на юни намалели с 1.3 млрд. лв.

Актуални новини
13:20 - 01 Август 2020
2168
Финансов шок: Приходите в края на юни намалели с 1.3 млрд. лв.

Covid-19 удари тежко бюджета. Данъчните и неданъчните приходи към края на юни спадат с 1.274 млрд. лв. (6%) спрямо шестте месеца на предходната година.

Това сочат данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета. Общо приходите за полугодието са 21.4 млрд. лв. или 48.3 % от годишните разчети.

"Приходите се забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19", отбелязва министерството. Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлиза на 17 млрд. лв., което представлява 48.9 % от планираните за годината данъчни приходи.

Въпреки това бюджетът продължава да е с излишък към края на юни. Такива са прогнозите и за края на юли.

Приходите, помощите и даренията към юли 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 25 233,1 млн. лв. (56,8 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юли 2020 г. се свиват с 1 122,0 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 375,2 млн. лева.

Забавянето в приходите е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.