С 1 млн.лв. ще изследват запасите на черноморски риби и рапан

Общество
18:07 - 05 Август 2022
1203
С 1 млн.лв. ще изследват запасите на черноморски риби и рапан

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) ще изследва запасите от най-значимите видове черноморски риби и рапан. Изследването се финансира от Програмата за морско дело и рибарство и на стойност над 1 млн.лв., съобщиха от агенцията.

80% от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а останалите са от държавния бюджет.

Чрез изпълнението на проектното предложение ще се подпомогне събирането, управлението и използването на
първични биологични, технически, екологични и социалноикономически данни, даващи възможност за оценка на
състоянието на експлоатираните морски биологични ресурси, нивото на риболов и въздействието, което риболовните дейности оказват върху морските биологични ресурси и морските екосистеми, социално- икономическите резултати на сектора рибарство, сектора на аквакултурата и преработвателния сектор.

Изследванията ще се извършват чрез дънни и пелагични трални снимки и събиране на биологични проби от улова на калкан, трицона, хамсия, сафрид, барбун, меджид, черноморска акула и рапан. В допълнение ще се наблюдават риболовните дейности, което ще даде възможност за оценка на уловеното, изхвърленото и разтовареното количество риба и други морски организми.

Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30 ноември 2022 г., уточнява БТА.