Свински фекалии усмърдяха областен град

Актуални новини
13:30 - 13 Август 2020
1066
Свински фекалии усмърдяха областен град

Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Пазарджик извърши проверка по сигнал, постъпил от РИОСВ за неприятни миризми с източник в местността Кипира.

Установено било, че е извършено наторяване с течен оборски тор на земеделски земи в същата местност в периода 10.08. - 11.08.2020 година на площ от 200 декара. В момента на инспекцията площта е обработена и е извършено заораване на течния оборски тор.

Извършена е проверка също на документите, които удостоверяват предаването на оборската тор от свинефермата на земеделския стопанин, както и на задължителните за стопаните растителнозащитни дневници.

Спазено е изискването за влагане на не повече от 17 кг азот на декар площ годишно. Спазени са ограничителните периоди за внасяне на азотсъдържащи торове при полски култури за Южна България, а именно от 1 ноември до 20 февруари.

Обработката на площите е извършена съгласно Правилата за добра земеделска практика, разработени в изпълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, се казва още в прессъобщението на ОДБХ.