Туристическият поток е намалял 18 пъти!

Общество
20:06 - 06 Август 2020
2299
Туристическият поток е намалял 18 пъти!

-Г-н Сарийски, кабинетът вдигна с 30% заплатите на държавния апарат. Това зарадва служителите, но ще струва около 100 млн. лв. – догодина бюджетът няма ли да закъса и откъде ще се компенсира тази сума?

-Първо, огромната част от тези пари, които бяха предназначени за първата програма за подпомагане, обявена още през март – по нея усвояването е нищожно. По 60/40 към края на май бяха усвоени към 50-60 млн. лв. – от предвидени 1 млрд. лв. По другата мярка с гаранциите пак беше усвоена минимална сума – нещо от порядъка на 9-10 млн. лв. За последните два месеца нямам актуална информация, предполагам, че усвояването е по-голямо, но все още е далече от това, което бяха обявили. Именно поради тази причина и следващата програма, която обявиха – за малко над 1 млрд. лв –  мина без актуализация на бюджета.

Има един огромен неусвоен ресурс, който ще бъде прехвърлян от програма в програма, докато най-накрая не бъде усвоен. Част от тази актуализация, за която се говори – за тези около 100 млн. лв за увеличение на заплатите – в сравнение с неусвоените пари по предната програма е просто нищожна сума.

Второ, както знаете, сега започват да пристигат траншове по общоевропейската програма „Следващо поколение ЕС” за подпомагане на страните, които са засегнати от кризата. А знаете, че България е тежко засегната. Достатъчно е да проследите в колко червени списъци беше включена страната ни и да видите колко е потърпевш туристическият сектор.

По данни за юни месец намалението на туристическият поток по нашите курорти е някъде около 17-18 пъти!

Ако проверите в НСИ приходите от нощувки и посещенията в нашите курорти от българи и чужденци, ще видите, че спадът спрямо миналия юни е в порядъка на около 95-96%! Т.е., в момента туристите са около 4-5 % от това, което е било юни 2019 г. Като понижението е доста по-голяма при чужденците, отколкото при българите. При тях е около 97%, при българите е – около 80%.

Така че България е особено потърпевша от тази пандемия. От една страна заради това, че имаме огромен дял на индустрията, която е свързана с туризма. В България около 1/6 от БВП се произвежда от сектори, непосредствено свързани с туризма.

Освен това, на фона на тези забранителни списъци, в които беше вкарана България – някои държави въобще не позволяват да се лети до страната – това е достатъчно да направите преценка за мащаба на удара, който ще понесе българската икономика. В тоя смисъл се очакват не малко пари по линия на тези противоепидемични мерки, които ще бъдат финансирани от ЕС. И допускам, че част от финансирането ще бъде именно по тази линия.

-Стана ясно, че ще искаме още 1 млрд. лв. заем от ЕС за покриване на мерките 60/40. На какъв дефицит ще се окажем в края на годината и каква се очертава 2021 г.? 

-Допускам, че идеята е този заем да бъде като мостов кредит. Примерно, ако сте земеделски производител и искате да получите финансиране по някаква програма - парите по тази мярка ще пристигнат, след като отчетете проекта. А на вас ви трябват парите сега, за да можете да направите съответните разходи. Така че в такива случаи обикновено „земеделският производител” се обръща към банка за мостово финансиране – дава му се кредита, той извършва съответните разходи, финансира си проекта, отчита се пред съответната институция и фактически с тези суми, които получава от финансирането, си погасявате кредита. Предполагам, че в случая става дума за нещо подобно.

На фона на това четири поредни месеца има предприятия, при които от месец на месец оборотът им намалява! Това означава съответно по-малки приходи от ДДС, това означава много по-малки приходи от данък върху печалбата и т.н.

Всички източници, на които може да разчита бюджетът, намаляват. Имате увеличаващи се разходи и намаляващи приходи. Бюджетът не може да издържи или без да харчи пари от фискалния резерв, или да взима заем, едно от двете. А дали ще се тегли кредит или ще се харчат пари от фискалния резерв  - на практика няма разлика. Особено при лихвите сега – даже може би вариантът със заема е малко по-изгоден. Зависи при какви условия, разбира се.