Корнелия - доказаната Г-жа Лъжа

Коментар
17:00 - 19 Януари 2023
6456
Корнелия - доказаната Г-жа Лъжа

СЕРГЕЙ ТРАЙКОВ*

Истина ли е, че Корнелия Нинова е „госпо­жа Лъжа“, както твърдят Десислава Атанасова от ГЕРБ и нейният лидер Бойко Борисов? Да, отсъди в края на миналата го­дина най-висшата съ­дебна инстанция у нас - Върховният ка­сационен съд.

На 23 ноември 2022 г. Вто­ро гражданско отде­ление на ВКС излезе с решение, че лидерката на Българската социалистическа пар­тия е доказана „г-жа Лъжа“. Ето какво се казва дословно в при­съдата на висшите магистрати срещу Корнелия Нинова: „Твърденията й, че е проверявана от три­ма главни прокурори, са лъжа.“

Затова тя бе осъде­на да плати на пред­седателката на пар­ламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова 2400 лева. Отделно от това трябва да даде на партия ГЕРБ 1716 ле­ва за съдебни разнос­ки. Присъдата е окон­чателна и не подлежи на обжалване.

А ето и малко пре­дистория.

През 2017 година Де­сислава Атанасова на­рече Корнелия Нинова „госпожа Страхливка“, „госпожа Лъжа“ и „же­на, която говори не­истини“. Повод за то­ва бяха публични твърдения на черве­ната лидерка, че е проверявана от три­ма главни прокурори за приватизацията на „Техноимпекс“ но никой от тях не е намерил каквито и да е нередности.

Обидена от нелицеприятното име, което й лепна Десис­лава Атанасова, Корнелия Нинова заведе срещу нея и срещу ГЕРБ дело: за клевета, злоупотреба и мани­пулиране на мнение на официални органи, като искът бе за 30 000 лева. Обаче без­славно го загуби на първите две инстан­ции.

На 5 ноември 2020-а година Софийският градски съд я осъди да плати на Десисла­ва Атанасова 2091 лева, а на ГЕРБ - 1716 лева. На 17 август 2021-а тя изгуби де­лото и на втора ин­станция, като Апе­лативния съд я осъди да плати на Д. Ата­насова още 2400 лева, а на ГЕРБ - още 1716 лева. Така сборът от глобите, натрупани от трите съдебни инстанции, през кои­то беше разгледан казусът, възлиза на повече от 12 000 лева.

На финала Върхов­ният касационен съд потвърди решенията на своите колеги и отсъди: няма клевета в изказванията на Десислава Атана­сова, че лидерката на БСП е излъгала. Тя печели делото, защото има документ от прокуратурата, кой­то доказва, че Корнелия Нинова никога не е проверявана за „Техноимпекс“ от. държавното обвинение. Камо ли пък от три­ма главни прокурори един след друг. Тоест, тя публично е излъ­гала в това свое твърдение.

Любопитен щрих от обнародваната присъда е това, че висшите магистра­ти цитират в свое­то решение и една книга, публикувана през 2001-а година, разобличаваща разни нечестни приватиза­ционни сделки. Тя се казва „Корупцията - основен елемент на управлението на СДС.“ В нея като един от примерите за корупция се споме­нават приватизаци­ята на „Техноимпекс“ и „приватизаторката Н“. Тази книга е издадена през 2001-а година от… БСП.

Каква иронична гри­маса на съдбата - като пример за ко­рупция тогава Корнелия Нинова е била посочена точно от тази партия, на коя­то тя е лидер в мо­мента!

* Текстът е публикуван в новия брой на в. "Стършел". Оригиналното заглавие е "Истината за лъжата"