Съдия в Окръжен съд – Враца е освободен поради пенсиониране

Новини
13:32 - 12 Юни 2024
24767
Съдия в Окръжен съд – Враца е освободен поради пенсиониране

В Окръжен съд–Враца бе освободена, поради навършването на 65-годишна възраст, съдия Лидия Крумова Нецовска-Кътова. Завършила е Юридическия факултет на Средно училище „Св. Климент Охридски“–София през 1985 година. 

Започнала е работа в съдебната система през 1986 година, като последователно е била младши съдия, съдия-изпълнител, районен съдия и окръжен съдия. В Окръжен съд – Враца е назначена с решение на ВСС през 1994 година и правораздава в него до настоящия момент, повече от 30 години. В кариерата си на съдия Лидия Крумова Нецовска-Кътова разглежда предимно наказателни дела. В годините тя се доказа, като справедлив, обективен и безпристрастен магистрат.

През 2013 година на съдия Лидия Крумова Нецовска-Кътова е връчена Грамота-награда на името на италианския магистрат Джованни Фалконе.

Най-висока оценка за дългогодишния й труд постави Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като на 11 юни тази година поощри съдия Лидия Крумова Нецовска–Кътова с отличие „личен почетен знак: първа степен - златен“ и с парична награда. Отличието е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Снимка: Конкурент