Проверяват незаконни сметища в цялата страна

Кметовете да предприемат мерки за изпълнение на ангажиментите си по управление на отпадъците, нареди екоминистерството

Новини
15:18 - 01 Март 2024
1094
Проверяват незаконни сметища в цялата страна

Кметовете да предприемат строги мерки за изпълнение на ангажиментите си по управление на отпадъците. Това заръча Министерството на околната среда и водите в писма до регионалните си звена и до Националното сдружение на общините в Република България.

До края на март кметовете трябва да извършат проверки на територията на общината за наличието на участъци, замърсени с отпадъци. При неизпълнение на задълженията спрямо кметовете ще бъдат предприети предвидените от закона административно-наказателни мерки, подчертават от МОСВ.

Целта на този контрол е да не се допуска изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места, образуване на сметища и повторно замърсяване на вече почистени терени.

Кметовете са длъжни, в качеството им на собственици на общински пътища, да почистят отпадъците от пътя и пътните съоръжения, обслужващите зони, крайпътните обслужващи комплекси и да осигурят съдове за събиране на отпадъците и транспортирането им на до съоръженията за третиране.

Екоминистерството също е призовало АПИ да разпореди почистване на републиканските пътища в страната, както и поддръжка в добро екологично състояние.

МОСВ призовава гражданите да изхвърлят боклука си в определените за това места и ако видят нерегламентирани сметища да сигнализират за това.